Anders

Anders är konsult på Lifezone, matkreatör och föreläsare inom beroende, tonårsproblematik och vuxet förebildskap. Han handleder även personalgrupper och ledare inom skola och SiS-/HVB-hem.

Anders har sedan 1989 arbetat med barn/ungdomar i utanförskap, ofta med olika former av beroende. Han är utbildad personalvetare med sociologi som huvudämne samt vidareutbildning
inom socialrätt. Han är även utbildad inom UGL, MOD, Utvecklande Ledarskap samt Systemiskt möte.

Anders propagerar för ett inkluderande samhälle med ett vuxenkollektiv som inte moraliserar och dömer, utan som gränssätter och lotsar våra barn och unga.

Han har sedan 2015 lagt om sin kost och med det fått en önskad viktnedgång, och därigenom återupptäckt träningens alla fördelar.

Anders är uppvuxen i Eskilstuna och bor sedan 1991 i Värmland med familjen.

Med de erfarenheterna Anders haft – vill han öka medvetenheten om betydelsen av att bemöta andra på en beteendenivå.

  • Det är möjligt att bryta destruktiva beteendemönster.
  • Allt är möjligt det är bara frågan om HUR

Ha det bäst! Ta hand om kroppen, se till dig själv för då mår du bra!