Om Anders

Anders är expert på beroendebeteende (Sociolog), vard medförfattare till Viktiga Barn: Handboken och Viktiga Barn: Kokboken som kommer att underlätta en hälsosammare vardag för hela familjen. Den största drivkraften har alltid varit viljan att vara med och påverka, påverka situationen för mig själv, för enskilda individer, för närsamhället och samhället i stort.

Jag heter Anders Svalberg och är i dagsläget 47 år gammal.

Under många år var teater och musik mina verktyg, jag var sedan 15-års ålder aktiv i en ideell teaterförening, som i stor utsträckning för mig var ett sätt att bryta destruktiva mönster som jag vid den tiden befann mig i. Teatern erbjöd ett sammanhang och gav mig en tillhörighet som var viktig i min utveckling. Jag hade inga egentliga skådespelarambitioner utan det var mer den kreativitet och kraft som fanns i föreningen som lockade. Som 16-åring blev jag ledare för en av grupperna med yngre medlemmar, och fortsatte som ledare under hela gymnasieperioden och även några år efter studenten.

Senare i livet blev föreläsningar och utbildningar/handledning viktiga verktyg för mig. Jag har arbetat mycket med förebyggande verksamheter i grund- och gymnasieskolor, utbildade pedagogisk personal till handledare och tillsammans med arbetsförmedlingen unga arbetslösa som fick en väg in på arbetsmarknaden samtidigt som de fick möjlighet att bli goda förebilder och för en del elever en viktig länk till vuxenvärlden. Jag var med och startade upp områdesverksamhet i utsatta områden där vi tog tillvara på goda lokala krafter. Under de år då jag själv läste på universitetet arbetade jag deltid åt mobiliseringen mot narkotika, ett projekt under regeringskansliet. Projektet handlade om att ta fram nya förebyggande metoder i gymnasieskolan utifrån befintliga resurser. Vid sidan av det var jag politiskt aktiv samt hade ett antal styrelseuppdrag i ideella föreningar. Jag var bland annat med och återupptog barnkolloverksamhet på ön Sållaren utanför Karlstad, en verksamhet som vid tillfället legat i träda sedan 50-talet. Efter två sommrar med ideellt arbete under semestern blev jag kontaktad av en organisation som heter Barns Bästa. Jag blev invald i deras styrelse och kolloverksamheten övergick i Barns Bästas regi, en verksamhet som än idag förgyller sommaren för många barn. Utöver att jag jobbat med det jag gjort har även en stor del av min fritid gått åt till mitt engagemang i både mina- och andras barn. Min förhoppning är att den här boken kan bli en del i erat förändringsarbete.

Jag har sedan 18-års ålder arbetat med människor med visst mått av problematisk bakgrund, mina nästan 30 år i branschen har gett mig ovärderliga erfarenheter, alla möten med människor och deras livsberättelser har berikat mitt liv och gett mig en djup förståelse för människors situationer och fått mig att möta människor utan att moralisera och döma. Jag har i mitt arbete sett vad ett beroende kan göra med en människa. Som Janne Mattsson en gång sa; ”beroende människor är lättledda människor”.

Jag är utbildad personalvetare med sociologi som huvudämne. Jag har de senaste 12 åren varit föreståndare på HVB-hem för unga missbrukare, och arbetat med beroendeproblematik på beteendenivå. Att bli fri från ett kemiskt beroende är en del, men den största delen i processen med att bli av med beroende handlar om beteende.

Att förändra beteendemönster och bli av med beroendepersonligheten kräver spegling och kreativt ledarskap och föräldraskap. Ledarskap är något som intresserar mig mycket, jag är utbildad inom UGL (Utveckling Grupp Ledarskap), UL (Utvecklande Ledarskap), MOD (Mångfald och Dialog) samt en samtalsledarutbildning som heter Systemiskt möte. Jag har även gått BBiC (Barnets Behov i Centrum) samt en barn- och ungdomstränarutbildning i Svenska klätterförbundets regi.

Att hålla mig aktiv och ha en god kosthållning är en viktig del av livet, men det är väl just det, att när det blir en del av livet så känns det inte som att jag gör någon uppoffring eller håller en diet. Jag vet vad jag mår bra av och har förståelse för betydelsen av bra råvaror. Jag har brutit ett antal beroenden i mitt liv och för mig har känslan av självständighet och kontroll varit stora drivkrafter. ”Ska något så litet som socker eller snus tillåtas ha så stor makt över mig och mitt liv”? Jag minns ett tillfälle där jag planerade att köra väldigt mycket för fort, för att hinna handla snus innan färjan skulle gå. Jag blev förbannad på mig själv, saktade ner, struntade i snuset och hann med färjan i god tid. Jag har fortfarande inte handlat snus och det funkar bra ändå. Oavsett vad beroendet består av: socker, snus, alkohol, droger etc. så är grunden i beroendet den samma och det är beteendet som behöver förändras.

Monique och Anders

Vi har 5 barn tillsammans och hemma hos oss är bra mat en stor del av vardagen och av stor vikt. Tonåringar har sina egna tankar och idéer om mat, framförallt har dem en enorm tillgång till dålig mat runt om kring. Vi både lägger mycket tid på- och kring måltider för att barnen ska äta sig mätta och få i sig näringsrik mat hemma. Vi försöker även förmedla kunskap, utan tjat och pekpinnar. Det viktiga är att de lär sig och får med sig kunskapen inför framtiden. Vi kräver inte att de ska äta exakt som vi, samtidigt gör vi ingen annan mat för barnen. Förbud och mutor undviker vi, dock är vi noga med vad vi handlar hem. Ingenting med E521 (glutamat) kommer innanför dörren, där är vi noga. Detta förklarar vi genom att hålla oss till fakta om vilka negativa effekter glutamat har på kroppen. Vi upplever att vi har en positiv och lättsam inställning till mat och måltider hemma. Vi lyssnar på barnen och de har möjlighet att påverka och önska, familjedelaktighet kallar vi det.

Sammanfattning 

Tillsammans ser vi att våra respektive område bjuder på många likheter samt många områden där de kompletterar varandra. Det känns naturligt att fläta samman våra kunskaper för att få en bred bild av hur barn, beroende och kost hänger ihop.

INFORUTA

Anders

Född: 1971!

Gillar: Lugna, stressfria morgonstunder.

Favoritord: Apropå.

Favoritplats: Oftast där jag är.

Gör: Kontemplerar.

Tycker: Mycket om det mesta.

Djur: Storpudeln Caspian.

Dricker: Kaffe, starkt och ofta.

Tränar: Klättring, promenader, yoga.

Favoritplagg: ‘Just Cruzin’ byxor.

Barn: Tills man är 18.