Mat som inflammerar…

2016-01-11 7:01     2 Kommentarer    Kategori: Media

Förutom att det kan aldrig vara bra med inflammationsökande mat så kopplas även dessa mat till depression. En studie gjord på Harvard University kopplar samband för risk mellan depression och inflammationsdrivande mat…

Den maten som kopplas är (inte förvånande):

  • Sockerrika dryck
  • Mjöl
  • Margarin

Det som skyddar är:

  • Vin
  • Kaffe
  • Olivolja
  • Gröna bladgrönsaker

En stor orsakt till hjärtsjukdomare, diabetes, stroke, cancer och demens är när det finns en ständig pågående inflammation i kroppen…

191f6410-d133-4bed-9ed3-bea867ef02d1

Det finns en koppling till den västerländska matens inflammatoriska verkan och samband till vår ökande sämre psykisksa hälsa.
Risken för depression ökade från 29-41% för kvinnor som drack mycket sockerrika drycker, åt vitt mjöl, margarin och kött.

Forskarna menar också att inget enskilt livsmedel ensamt orsakar depression heller. Utan det är en samlad effekt och hur man äter.
Bakom studien, som publicerats i tidskriften Brain, behaviour and immunity, står flera av världens mest kända forskare på nutritionsområdet, däribland Harvardprofessorerna Walter Willett och Frank Hu.

– Det är viktigt att se på hela kostens relation till sjukdomar och inte bara på isolerade näringsämnen och livsmedel, förklarar huvudförfattaren och Harvardforskaren Michel Lucas i ett mejl till SvD.

Forskarna har i tolv år med start 1996 följt 43 685 kvinnor i åldern 50–77 år. Alla som behandlats för depression eller haft en sådan diagnos uteslöts vid studiens början för att lättare fastställa orsak och verkan. Därefter kartlades ätvanorna vid sex tillfällen samtidigt som blodprover togs för att spåra tecken på kronisk inflammation.

Under studien fick 2 594 kvinnor diagnosen depression och behandlades samtidigt med antidepressiva medel. När en bredare definition användes, med antingen diagnos eller behandling, steg antalet till 6 446.

Det finns tidigare forskning som talar för en koppling mellan matvanor och depression, liksom mellan inflammation i kroppen och depression.

– Jag ser att det finns ett samband mellan kost och depression. Jag har varit psykiater i 30 år och pratat med mina patienter om kosten de senaste tio åren. Min egen kliniska erfarenhet är att maten är viktig, åtminstone för en del patienter. Det finns en tydlig koppling till socker men även, tror jag, till typen av fett. Dessutom finns det forskning som tyder på att olika mineral- och vitaminbrister ibland har betydelse.

– Det finns förstås även svagheter i den aktuella studien. Forskarna pekar på ett orsakssamband, men det kan också, åtminstone till en del, gå i motsatt riktning, alltså att deprimerade tenderar att få ökad inflammation. Det är dessutom alltid svårt att kategorisera in människor inom ramen för ett fåtal dieter. I verkligheten är vi olika individer som dessutom har lite olika genetiska anlag, säger Bo Jonsson

Här kan du läsa hela artikeln:

Dagens Nyheter: Inflammationsdrivande mat kopplas till depression

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »

2 Kommentarer + Kommentera

  • Du glömde att nämna cocosfettet hur nyttigt det är för kroppen och hjärnan!

  • Kan ju också fungera tvärtom, att man äter mer “skräpmat” när man känner sig deprimerad. Vem har inte frossat tröstmat?

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »

Lämna gärna en kommentar!

XHTML: Du kan använda dessa tagar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »