Protest!!! Nedragningar!

2015-05-26 9:10     Kommentera    Kategori: Barn

Gomorron på er, fina ni… Jag är sååå upprörd.

Jag driver en privat förskola i Karlstad Kommun och har nyss fått mail från kommunen om förslag till deras nya besparingar som förslagsvis ska träda i kraft nästa år och helt under 2017. Kommunen ska spara 7.2 mkr – på barnen!

  
ALLA förskolor drabbas, privata och kommunala, och det är inte lite heller. I snitt kommer varje avdelning om ca 18-24 barn behöva säga upp minst en heltidstjänst. EN heltidstjänst! Detta i redan pressade stora barngrupper. Det handlar om minst en halv miljon kronor per avdelning som ska bort.

Vad blir konsekvensen av detta?

Enligt skollagen och FN:s barnkonvention ska barnens bästa vara utgångspunkt för förskolans och skolans verksamheter.
Varje barn ska utvecklas och få sina behov tillgodosedda. Dokumentation ska genomföras om varje enskilt barns utveckling och lärande – detta enligt läroplanen och skollagen.

Barn- och ungdomsnämnden anser att den föreslagna resursfördelningsmodellen överensstämmer med skollagens krav på differentierad resursfördelning.

Jag tror absolut att resursmodellen kan vara bra, men inte med de belopp som kommunen föreslår.

HÄR KAN DU HJÄLPA TILL ATT PÅVERKA – barnen är VÅR framtid – ge de en bra start!

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »

Lämna gärna en kommentar!

XHTML: Du kan använda dessa tagar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »