Barnfetma – kunskap finns (?), men inte resurser ! (??)

2016-10-11 16:16     1 Kommentar    Kategori: Barn, Hälsa & Sjukdom

På nyheterna i morse pratades om att barnfema leder till hjärtinfarkt och diabetes… Och att detta, i Sverige, börjar bli ett stort problem! MEN att de även säger att kunskap finns om hur det ska minskas, bara insatser och resurser som fattas. Kunskap? Undrar om de då syftar på t.ex kostråd från Livemedelsverket? Jag tycker det finns otroligt med dåligt kunskap om hur barnfetma ska hanteras! De ända råd (proffs) som jag hört på skolor och BVC är att barnen ska äta mindre och röra sig mera. Vi vet ju hur “bra” det där funkar!

I FN:s Barnkonvention som Sverige tillsammans med 195 andra länder antagit, står det tydligt:
Alla barn har ”rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa”.

“Barn har rätt att växa upp i en miljö utan risk att drabbas av den övervikt och fetma som kan ge upphov till livslånga sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer”.

Barnfetma är ett av vår tids största hälsohot!

bullar

Vart fjärde barn i Sverige väger FÖR MYCKET!!! Och då ökar risken drastiskt för att drabbas av åldersdiabetes (i tidig ålder). Redan finns ett 40-tal barn i Sverige som drabbats. Det är skandal!

Håller det samma takt under de näst kommande 10 åren, kommer sjukvårdssystemet rasa, det säger Professor David Ludwig, professor i pdiatrik.
– Övervikt i tidig ålder är en enorm belastning för hela kroppen, det hormonella systemet, hjärta, lungor, matsmältning och njurar. Hela kroppen tar stryk av fetman, framhåller han.

Svenska Dagbladet – Barnfetma leder till hjärtinfarkt

DN –  ”Sverige måste kraftsamla för att stoppa barnfetman”

 

Save

Save

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »

1 Kommentar + Kommentera

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »

Lämna gärna en kommentar!

XHTML: Du kan använda dessa tagar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »