Normkreativitet i förskolan – barns rätt att vara sig själva!

2019-01-16 8:10     Kommentera    Kategori: Barn

Jag som jobbar i förskolansvärld kan varmt rekommendera denna bok! Just för att lyfta frågor om genusperspektiv, diskriminering, allas lika värde, likabehandlingsplan osv…

NORMKREATIVITET I FÖRSKOLAN

Här ges barn möjlighet att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar! Här får vi tips på hur kunskap kan bli till kreativ verklighet i vardagen. En underbar och mycket lättförståelig bok!

Barnen ska får möjlighet att utvecklas utan andras begränsningar. Varje barn duger som den är!

INNEHÅLL
Kapitel 1: Varför ska vi arbeta med normer?
Kapitel 2: Förskolans normbygge
Kapitel 3: Makt & motstånd
Kapitel 4: Likabehandlingsplanen & antidiskriminering
Kapitel 5: Lässtunden som normbyggare
Kapitel 6: Åldersnormer
Kapitel 7: Kropps- & funktionsnormer
Kapitel 8: Sexualitetsnormer
Kapitel 9: Familjenormer
Kapitel 10: Etnicitetsnormer
Kapitel 11: Könsnormer
Kapitel 12: Genusnormer
Kapitel 13: Tros- & religionsnormer
Kapitel 14: Socioekonomiska normer
Kapitel 15: Skyddsfaktorer
Kapitel 16: Riskfaktorer
Kapitel 17: Fysiska & sociala rum
Kapitel 18: Kreativitet som smittar & förändring över tid

Intressant för både pedagoger och föräldrar! Och väldigt lättläst…

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »

Lämna gärna en kommentar!

XHTML: Du kan använda dessa tagar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »